Nivel-beroepenregistratie van huisartspraktijken

Aanmelden Nivel-beroepenregistratie van huisartsenpraktijken

1. Aanmeldformulier

Met het aanmeldformulier onderaan deze pagina kunt u praktijkgegevens aan ons doorgeven zodat we voor de Nivel-beroepenregistratie van huisartsenpraktijken up-to-date zijn en we u met het juiste e-mailadres kunnen bereiken.

Wat gebeurt er met de door mij verstrekte gegevens?

De gegevens die u aan ons verstrekt helpen ons om een zo compleet mogelijk overzicht van de huisartsenpraktijken in Nederland bij te houden. Het e-mailadres wordt gebruikt om u uit te nodigen voor regulier en verdiepend onderzoek van het Nivel naar de huisartsenzorg in Nederland. Dit onderzoek doen we onafhankelijk, maar wel altijd in samenwerking met veld- en beleidsorganisaties in de huisartsenzorg.

Is meedoen verplicht en hoe zit het met mijn privacy?

Uw deelname aan ons onderzoek is uiteraard niet verplicht. Na aanmelding bepaalt u zelf aan welk onderzoek u wel en niet meedoet en welke gegevens u verstrekt. U kunt zich ook altijd weer afmelden. Op onze registratie is een privacyreglement van toepassing.

Voorbeelden van onderzoek uit de Nivel-registratie van huisartsenpraktijken

Het Nivel houdt met de beroepenregistratie van huisartsenpraktijken onder andere bij hoeveel huisartsen en praktijken er in Nederland zijn en hoe dat verandert. Daarnaast doen we op basis van de registratie verschillende verdiepende onderzoeken naar knelpunten op de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg en regionale verschillen hierin. Onze cijfers zijn leidend voor beleidsmakers en media, en vormen vaste input voor veldorganisaties in de huisartsenzorg, op nationaal en regionaal niveau. Benieuwd naar onze publicaties? Ga naar onze downloadpagina.

Waar kan ik met vragen terecht?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wij danken u zeer voor de medewerking en ondersteuning van onze registratie en onderzoek!

*) verplicht(e) vraag/veld.

Uw privacy

Download ons privacyreglement om te lezen hoe we met uw privacy omgaan.

Interesse in meer Nivel onderzoek?

Skillmix-instrument

Het online Skillmix-instrument biedt huisartsvoorzieningen in vier stappen een overzicht van ervaren arbeidsmarktknelpunten én handvatten om ze aan te pakken.

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt en analyseert de zorggegevens van aangesloten zorgverleners uit hun elektronische medische dossiers. Hiermee wordt onder andere onderzoek gedaan naar het vóórkomen van ziekten en aandoeningen en het gebruik van zorg.